OHJE BRIIFFIN ANTAMISEEN
Briiffin tarkoituksena on antaa suunnittelijalle paras mahdollinen tieto yrityksesi tarpeista onnistuneen identiteetin luomiseksi.

Antaessasi briiffiä kiinnitä erityisesti huomiota siihen mitä yrityksesi tai brändisi haluaa saavuttaa EI niinkään siihen miten se tehdään. Suunnittelijana annan käyttöösi kaiken ammattitaitoni, kokemukseni ja luovuuteni - suunnitellessani identiteetiä visualisoin ja ratkaisen miten yrityksesi viesti tavoittaa parhaiten kohderyhmänsä.
Anna briiffi
 
Aloita antamalla yhteystietosi ja perustiedot yrityksestäsi

 
Sinun nimesi

 
Yrityksen / Brändin nimi *

 
Sijainti

Kaupunki, maa, maanosa, jossa yritys toimii
 
Yrityksen koko

 
Miksi yritys on olemassa, miksi toiminta on alkanut

 
Mitä tuotetta tai palvelua yritys tarjoaa?

 
Tarina yrityksen nimen takana?

 
Yrityksen myyntivaltti?

 
Yrityksen tavoitteet

Kerro mikä on yrityksen realistinen tavoite ja myös mikä olisi yrityksen ihannetavoite
 
Miten yritys eroaa kilpailijoistaan?

 
Onko tiedossa olevia harhaluuloja liittyen yritykseen, brändiin tai ammattiin?

 
MUUTAMA SANA BRÄNDISTÄIhmiset suhtautuvat brändeihin aika lailla samoin kuin ihmisiin. Yhteys voi syntyä monista eri syistä. Se voi olla esimerkiksi yhteinen kiinnostuksen kohde, huumori tai asenne, joka vetoaa heihin. Kuvaile siis brändiasi kuin se

 
Millainen persoona haluaisit brändisi olevan?

 
Mitä sanomaa brandisi välittää? Mitä haluat kertoa potentiaaliselle asiakkaallesi?

 
Jos asiakkaasi kertoisi brändistasi jollekin toiselle osapuolelle, miten hän ihannetapauksessa kuvailisi sitä?

 
VIELÄ YRITYKSEN KOHDERYHMISTÄ

 
Kuka tai mikä on kohderyhmäsi?

 
Supista kohderyhmääsi ihanneasiakkaaseesi, millainen hän on? Halutessasi voit kuvata ihanneasiakastasi kuten kuvailit ihannebrändia

 
Miten olet ajatellut tavoittaa (ihanneasiakkaasi) kohderyhmäsi?

 
Minne kohderyhmäsi menisi jos yritystäsi ei olisi olemassa?

 
Melkein valmista

Onko vielä jotain muuta mitä haluat kertoa minulle?
Palvelun tarjoaa Typeform